منظور از جواز تاسیس، گواهی و مجوزی می باشد که سرمایه گذاران تولیدی با اخذ و دریافت آن اجازه فعالیت اقتصادی در شهرک های صنعتی را پیدا می کنند.
بدیهی است که هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیازمند اخذ مجوزهایی از دستگاه های دولتی می باشد. این مجوزها به سبب ساماندهی و نظارت بر فعالیت این کسب و کارها تعبیه شده است و قانونگذار با مقرر کردن شرایط و معیارهایی اقدام به ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نموده است.
اخذ جواز تاسیس، علاوه بر این که یک الزام برای متقاضیان انجام امور تولیدی و صنعتی در کشور است، مزایا و منافعی را نیز به همراه دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- امکان خرید زمین در شهرک های صنعتی با شرایط زمین. ضمناَ می توانید با ارائه جواز تاسیس 30 درصد نقد و مابقی یعنی 70 درصد باقیمانده را به صورت وام بدون بهره از وزارت صنایع اقدام نمایید. این نوع وام با پرداخت 36 ماهه و هر سه ماه یک بار می باشد و سود صفر درصد دارد.
- امکان بهره مندی از زمین های دولتی شهرک صنعتی با شرایط قابل توجه
- امکان ثبت برند و نام تجاری
- امکان شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
- امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی با شرایط و نرخ سود دولتی

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس :

الف) مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی:
- کپی مشخصات شناسایی ( شامل شناسنامه، کارت ملی ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و ...)
- آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی
- اخذ مجوزهای مورد نیاز از دستگاه های دولتی مرتبط با محصول تولیدی جهت اخذ جواز تاسیس
ب) مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی:
- کپی مشخصات شناسایی مدیر عامل شرکت ( شامل شناسنامه، کارت ملی ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و ...)
- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
- تصویر اساسنامه شرکت جهت اخذ جواز تاسیس
- تصویر شرکت نامه شرکت جهت اخذ جواز تاسیس
- تصویر مهر شرکت جهت اخذ جواز تاسیس
لازم به توضیح است، تفاوت زیادی میان جواز تاسیس حقیقی و حقوقی وجود ندارد. فقط در زمینه صنایعی که قرار است مبالغ وام بالاتراز 1 میلیارد تومان دریافت کنند بهتر است به صورت حقوقی و شرکتی باشد.

    چند نکته :

- پیش از اخذ جواز تاسیس می بایستی طرح توجیهی کامل و جامع تهیه و تدوین گردد که تمامی جوانب طرح در آن لحاظ گردیده باشد و تمامی مباحث فنی، مالی ، اقتصادی طرح را دربربگیرد.
- در قالب یک جواز تاسیس ، فقط امکان اخذ مجوز برای تولید محصولات یک طبقه وجود دارد.
- چنانچه شخصی بخواهد بیش از یک جواز تاسیس اخذ نماید یا در شهر دیگری جواز تاسیس اخذ کند باید با کدملی دیگری ثبت نام اولیه را انجام دهد .
- جواز تاسیس را فقط در مناطق مجاز که مورد تایید سازمان صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد می توان اخذ نمود مگر در شرایط خاص
- در اخذ جواز تاسیس باید به این نکته توجه نمود که موضوع تولید کالاهایی که برای آن می خواهید جواز تاسیس بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد. در غیر این صورت می بایست به موضوع شرکت شرح خدمات تولید کالاهای مورد نظر جهت اخذ جواز تاسیس را الحاق و اضافه نمود.